یکشنبه
۲۴ خرداد ۱۳۹۴

اینفوگرافی روند های مالی در طول سال

یکشنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۴

تقویم بازاریابی گوگل نشان می دهد که مردم چگونه و چه زمانی در وب به جستجو و خرید موارد مالی اقدام می کنند. کسب و کارها با بررسی این تقویم می توانند جلوتر از روند مصرف کنندگان حرکت کنند.

برای مشاهده اینفوگرافیک با جزییات بهتر بر روی عکس کلیک کنید

02 - Money Matters-01

منبع:

۱ Google Analytics Finance category data, May 2014–January 2015, United States.

۲ Google Data, January 2015, United States.

۳ Google Data, January 2013–January 2015, United States.

۴ Google Consumer Survey, January 2015.

۵ Google Trends, January 2011–January 2015, Finance, United States.

۶ Google Data, January 2014–January 2015, United States.

۷ Google Trends, December 2012–February 2015, United States.

۸ Google Data, January 2012–January 2015, United States.

۹ Google Data, December 2014, United States.