امکان استعلام و تایید شماره شبا در باهمتا اضافه شد

امکان استعلام و تایید شماره شبا در باهمتا اضافه شد
برای کاهش خطای کاربری و امنیت بیشتر، از این پس تمامی حساب‌های باهمتا ا...