حدس می‌زنید در «شاخص جهانی استفاده از موبایل» در چه طبقه‌ای قرار می‌گیرید

حدس می‌زنید در «شاخص جهانی استفاده از موبایل» در چه طبقه‌ای قرار می‌گیرید
چند وقت پیشا برای مادربزرگ پیرم که راه رفتن براش سخت شده، یه تلفن بی‌س...