به جای فرستادن شماره کارت، باهمتا کنید

به جای فرستادن شماره کارت، باهمتا کنید
«کارت به کارت کردن» شیوه‌ای رایج برای دریافت پول بین اشخاص است و احتما...