شبا چیست؟

شبا چیست؟
بانک‌ها از شیوه‌های متفاوتی برای شماره‌گذاری حساب‌های مشتریانشان استفا...