درگاه‌های پرداخت شخصی، امکانی جدید برای چندین بار پرداخت توسط یک لینک

درگاه‌های پرداخت شخصی، امکانی جدید برای چندین بار پرداخت توسط یک لینک
ایده‌ی ایجاد «درگاه‌ پرداخت شخصی»، از طرف مشتریان وفادارمان به ما رسید...